Project

romeinse publieke badgebouwen in de westelijke mediterrane wereld gedurende de late oudheid. transformatie en continuïteit in stedelijke context

Looptijd
01-10-2012 → 30-09-2017
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Archaeology
    • History
    • Theory and methodology of archaeology
    • Other history and archaeology
Trefwoorden
late oudheid romeins Noord-Afrika romeinse baden romeinse archeologie
 
Projectomschrijving

het onderzoeksproject richt zich op de transformaties die de romeinse badcultuur ondergaat tussen de 3de en de 7de eeuw n.C. in Italië en Noord-afrika. de nadruk ligt op publieke badhuizen in stedelijke context: hoe deze op architecturaal en technisch gebied veranderen, hoe ze werden herbruikt en hoe de gemeenschappelijke badcultuur in grote delen van Europa verdween na de Romeinse periode.