Project

Aziridine-gebaseerde CO2-fixatie – een nieuwe benadering voor de synthese van gefluoreerde oxazolidinonen

Looptijd
01-11-2019 → 25-04-2021
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Organic chemical synthesis
Trefwoorden
oxazolidinonen
 
Projectomschrijving

Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie heeft de concentratie van het broeikasgas CO2 haar hoogste niveau bereikt in 800.000 jaar. Het is alom geweten dat een toename in CO2-concentratie aanzienlijk bijdraagt aan de opwarming van de aarde, en dus bestaat er een dwingende nood om dit probleem aan te pakken. Daar waar klimaatacties doorgaans focussen op een reductie van de CO2-productie, stellen experten dat onderzoek naar het omzetten van CO2 tot chemische bouwstenen en materialen eveneens hoge prioriteit verdient. De ontwikkeling van energie-efficiënte technieken voor de fixatie van CO2 vormt echter een grote uitdaging aangezien de bestaande methoden een hoge energieconsumptie vereisen. De aanwending van kleine ringsystemen biedt perspectieven in dat verband, daar hun hoge ringspanningsenergie vlotte omzettingen onder milde omstandigheden toelaat. Daarnaast is de farmaceutische industrie vragende partij voor nieuwe stikstofhoudende bouwstenen, aangezien 85% van de door de FDA goedgekeurde geneesmiddelen stikstofhoudend zijn. Er is vooral een grote nood aan gefluoreerde stikstofverbindingen in het kader van geneesmiddelenonderzoek en -ontwikkeling. Teneinde deze pertinente uitdagingen aan te pakken, beoogt dit project de inzetbaarheid van kleine stikstofsystemen (zoals aziridinen) voor de fixatie van CO2 te onderzoeken, met als doel de efficiënte bereiding van gefluoreerde cyclische carbamaten als nieuwe stikstofbouwstenen voor diverse toepassingen (antibiotica,…).