Project

De sacralisatie van het ridderschap. Een onderzoek naar de ridderlijke religieuze identiteit in de Zuidelijke Nederlanden gedurende de volle middeleeuwen.

Code
01D21512
Looptijd
01-10-2012 → 30-09-2017
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • History
Trefwoorden
kruistocht militaire orde ridderlijkheid godsvrede ridderlijke habitus ridderschap ridderlijke vroomheid sacralisatie oorkonden ridder Geografisch en kaart gebaseerd Iconografie en beeldanalyse Kwantitatief Taal- en tekstanalyse Middeleeuwen West-Europa Frans Latijn Nederlands Geschiedenis Religie
 
Projectomschrijving

Dit project beoogt de sacralisatie van het ridderschap in de Lage Landen gedurende de elfde en twaalfde eeuw aan een nieuw onderzoek te onderwerpen door het testen van de hypothese dat de ontwikkeling van een sacrale ordo equester voor de miles Christi evenzeer op een diepgewortelde wijze deel uitmaakte van een van ridderlijke identiteit als een legitimerend construct was dat macht verschafte aan zowel ridders, edelen en clerici.