Project

Ontwerp, analyse en optimalisatie van kruispunten van de toekomst

Code
3G051118
Looptijd
01-01-2018 → 31-12-2021
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Applied mathematics in specific fields
    • Statistics and numerical methods
  • Engineering and technology
    • Automotive engineering
Trefwoorden
mobiliteit wachtlijntheorie ITS
 
Projectomschrijving

Voorrangregels voor kruispunten worden ontworpen om binnen zekere veiligheidsmarges de efficientie van deze kruispunten te maximaliseren. Intelligente transportsystemen (ITS) beloven in de (nabije) toekomst een revolutie te ontketenen in hoe kruispunten worden ontworpen. Ten eerste zal draadloze communicatie tussen voertuigen en weginfrastructuur (V2I) of tussen voertuigen onderling (V2V) er voor zorgen dat voorrang beter kan worden aangepast aan de reele situatie, b.v. door meer dynamisch voorrang te verlenen aan bepaalde types voertuigen. Ten tweede zullen zelfrijdende voertuigen minder nood hebben aan grote veiligheidsmarges wegens het uitschakelen van de menselijke factor. In dit project ontwerpen, modelleren en analyseren we nieuwe voorrangsregels voor zulke toekomstige kruispunten. We modelleren individuele kruispunten als multi-wachtlijn systemen en berekenen prestatiematen gebruikmakend van wachtlijntheorie. We onderzoeken ook hoe nieuwe voorrangsregels kunnen worden geintegreerd in huidige modellen voor complete wegnetwerken. Het uiteindelijke doel van het project is de efficientie van kruispunten te verhogen, zowel lokaal als voor het volledige wegnetwerk.