Project

Hydroelastische analyse van afgemeerde flexibele offshore drijvende constructies