Project

Geopolitisering van handel – Een nieuwe drijfveer achter het EU China-beleid?

Looptijd
01-03-2022 → 01-03-2022
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • International politics
    • Political economy
    • Political geography
Trefwoorden
EU Handelsbeleid Geopolitiek
 
Projectomschrijving

Dit onderzoeksvoorstel situeert zich binnen het recente academische en maatschappelijke debat over de mogelijke ‘geopolitisering’ van EU-handelsbeleid. Wat ‘geopolitisering’ inhoudt blijft onduidelijk. Bovendien blijft China, nochtans de meest aannemelijke case, onderbelicht. In welke mate en hoe vindt geopolitisering van handel plaats in EU-China relaties? Mijn onderzoeksvoorstel gebruikt een innovatief conceptueel kader en directed
content analysis van data uit diverse bronnen.