Project

Man en Biospehere voorbehouden Network - MAB-Net

Acroniem
MAB-net
Looptijd
15-03-2016 → 31-12-2018
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural animal production
    • Agricultural plant production
    • Agriculture, land and farm management
    • Other agriculture, forestry, fisheries and allied sciences
Trefwoorden
netwerk
 
Projectomschrijving

Het Man and the Biosphere Program (MAB) van de UNESCO, met 631 reserves in 119 landen, is een intergouvernementeel wetenschappelijk programma om een ​​wetenschappelijke basis te leggen om de relaties tussen mensen en hun omgeving te verbeteren. Biosfeerreservaten (BR) hebben 3 zones waar wetenschappers, NGO's, lokale gemeenschappen samenwerken (de kern is voornamelijk voor behoud en onderzoek op de lange termijn, de bufferzone is voor activiteiten zoals milieueducatie, monitoring van ecotoerisme en onderzoek, de overgangszone maakt duurzame activiteiten mogelijk (landbouw, nederzettingen) Het concept van OR's is interessant om duurzame ontwikkeling te modelleren en ecosysteemreacties op wereldwijde veranderingen te monitoren. Bekend als kwetsbare gebieden zijn sommige tropische bossen al geclassificeerd als BR. Het belang erkennen van dit ecosysteem in de hele wereld Wereld, in 2009, ondertekenden 3 instellingen een MoC-vertegenwoordiger, Brazilië, Indonesië en DR Congo, waarbij voornamelijk capaciteitsopbouw plaatsvond, maar de uitwisseling van wetenschappelijke informatie en gezamenlijke transcontinentale publicaties blijft beperkt.
De belangrijkste doelstelling van ons project is om de verschillende strategieën en onderzoeksprioriteiten binnen de OR's te verkennen en om kennis en ervaringsuitwisselingen te vergemakkelijken om een ​​model te worden voor duurzame ontwikkeling in ecosysteemonderzoek. In MAB-context zijn de partners al actief in de reserves van Luki en Yangambi in DR Congo. Vanwege hun internationale samenwerking en competenties vormen ze een goede basis om een ​​breder netwerk van MAB-experts voor wetenschappelijke experts op te zetten om de versnippering van kennisuitwisseling te overwinnen. Het is de ambitie van dit voorstel om verder te gaan dan Afrika door deelname uit andere MAB-gebieden op te nemen. Met name relevant is de vergelijking tussen de bekkens van Congo en Amazonas. Samenwerking met Brazilië is doelgericht. De Indonesische component zal ook worden geadresseerd, het MAB-kantoor van UNSESCO is overeengekomen om de deelname van een Indonesische vertegenwoordiger te ondersteunen. Tenzij er extra middelen zouden worden vrijgemaakt, is een bezoek aan Indonesië niet voorzien.