Project

Overeenkomst voor het uitvoeren van een wetenschappelijke studie inzake het verbeteren van het energierendement van bepaalde binnenschepen