Project

Maakt de journalist het verschil? Een multimethodisch onderzoek naar de impact van politieke genderstereotypen van journalisten op de representatie van mannelijke en vrouwelijke politici in het nieuws