Project

Bioconversie van dierlijke mest door eiwit- en vetrijke vliegenlarven: procesoptimalisatie- en sturing