Project

Red Flags! Preventie, opsporing en de samenwerking in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude

Looptijd
01-12-2013 → 28-02-2015
Financiering
Europese middelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Criminology
Trefwoorden
grens overschrijdend sociale fraude
 
Projectomschrijving

    Red Flags Red Flags! Preventie, opsporing en samenwerking in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude EC DG Werkgelegenheid en sociale wetgeving, sociale dialoog arbeidsrecht subsidieovereenkomst VS / 2014/0013 Prof. Yves Jorens Met het oog op de verspreiding van alle verkregen resultaten en outputs onder de subsidie ​​geleverde overeenkomst worden alle begunstigden verzocht een verkorte samenvatting die zal worden geplaatst op de website van het directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen te bieden. Op gemotiveerd en naar behoren gestaafd verzoek van de begunstigde, kan de Commissie instemmen met deze publiciteit worden afgezien, indien openbaarmaking van de bovengenoemde gegevens in gevaar kan brengen van de begunstigde is de beveiliging of schaadt bij zijn commerciële belangen. Zo'n samenvatting moet worden geschreven in het Engels. Het moet een stand-alone samenvatting van de actie en de gevolgen ervan zijn. Zo moet het goed worden doordacht en gepresenteerd als het een unieke kans om uw werk en uw organisatie bekend te kunnen zijn.