Project

Structuur-functie analyse van het humaan paracaspase MALT1 bij antigen receptor geïnduceerde signaaltransductie leidend tot Nf-kB afhankelijke genexpressie