Project

CalidAmmox: Thermofiele partiële nitritatie/anammox voor duurzame stikstofverwijdering uit afvalwater

Looptijd
01-01-2021 → Lopend
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Biological control
    • Environmental engineering modelling
    • Environmental microorganism biotechnology
    • Environmental technologies
Trefwoorden
Biologische stikstofverwijdering Biotechnologie in afvalwater Procesmodellering
 
Projectomschrijving

Innovatieve stikstofverwijdering op basis van mesofiele anoxische ammoniumoxidatie (anammox) is een van de meest opvallende en succesvolle innovaties voor afvalwaterzuivering in de afgelopen decennia. Deze technologie toont aan dat betere effluentkwaliteit en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan, en zelfs leiden tot lagere investerings- en bedrijfskosten. In het CalidAmmox-voorstel zal het toepassingsgebied voor partiële nitritatie/anammox (PN/A) voor het eerst worden uitgebreid tot thermofiele behandeling (40-70oC), met recent ontdekte thermofiele anammoxbacteriën. Thermofiele biotechnologie is vaak sneller, hygiëniseert beter en kan goedkoper zijn dan zijn mesofiele (<40oC) tegenhanger. Bioreactoren zullen worden gebruikt om de microbiële stoichiometrieën, kinetiek en competities diepgaand te bestuderen, eerst in afzonderlijke systemen voor nitritatie en anammox, later voor het gecombineerde PN/A-systeem. State-of-the-art moleculaire methodes zullen dieper inzicht in de stikstofomzettingen en microbiële interacties in deze systemen mogelijk maken. Wiskundige modellen zullen ontwikkeld worden om de reactorprestaties te simuleren, voorspellen en optimaliseren, op basis van de onderliggende microbiële populatiedynamiek. Emissiemitigatie van het broeikasgas N2O wordt als een extra duurzaamheidsaspect beschouwd. CalidAmmox is zeer innovatief en kan de toegangspoort zijn naar een nieuw domein van duurzame stikstofverwijderingsbiotechnologie en -ecologie.