Project

Filters voor het verwijderen van fosfor uit drainagewaters van landbouwpercelen

Acroniem
PROPDRAIN
Code
F2019/IOF-StarTT/115
Looptijd
01-11-2019 → 31-12-2021
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Industrieel Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Environmental management
    • Soil sciences, challenges and pollution not elsewhere classified
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural hydrology
    • Agricultural land management and planning
Trefwoorden
fosfor drainage eutrofiëring filters KRW
 
Projectomschrijving

Met dit project willen we een prototype filter voor het verwijderen van verschillende vormen van fosfor uit de drainagesystemen voor landbouwpercelen verder ontwikkelen en opschalen voor gebruik in gecontroleerde drainagesystemen. Ten tweede zullen we onze contacten met de (agrarische) waterzuivering bedrijven gebruiken om te zoeken naar mogelijkheden voor het commercialiseren van de filters. Ten derde willen we de andere toepassingen van de filters identificeren. De implementatie van deze systemen zou positieve milieu en economische effecten hebben op de landbouwsector door P-verliezen en de kosten gerelateerd met mest verwerking te reduceren.