Project

Technologie-ontwikkeling voor efficiëntere productie van membraaneiwitten in Pichia pastoris