Project

Woordenboek van de Zuid-Nederlandse Dialecten (DSDD). Een geïntegreerde lexicologische infrastructure voor de Zuid-Nederlandse Dialecten

Code
31921336
Looptijd
01-05-2016 → 30-04-2020
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Education curriculum
Trefwoorden
Dutch Dialects
 
Projectomschrijving

  De -Database openlijk beschikbaar worden gesteld via een gebruiksvriendelijke Virtual Onderzoek Milieu inbegrip van (a) -concept-alignment tools waarmee u de geaggregeerde lemma's (b) een API (application programming interface) om gegevens te exporteren voor gebruik met analytisch onderzoek tools stellen (creëren bijvoorbeeld voor geo-visualisatie, Taalk.:Kwant.Lexicol.& en dialectometry) en (c) een gezamenlijke bibliografie. ; De toegevoegde waarde van de voor digitale beurs zal worden aangetoond met use cases 2-3 onderzoek, geselecteerd door de Project Advisory Board, op basis van hun huidige onderzoek, gecoördineerd door de Gentse Centre for Digital Humanities. ; De duurzaamheid van de -Database zal worden gewaarborgd door de data management plan. De totstandbrenging van de infrastructuur wordt beheerd in drie fasen: (1) Ontwerp en bereiding (2) De uitvoering en (3) Exploitation.