Project

Transgenerische migratie: lyricisering van het Nederlandstalige proza (1955-1975).

Looptijd
01-10-2016 → 31-07-2021
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Language studies
    • Literary studies
Trefwoorden
Lyricisering Nederlandstalig proza   Jaren zestig
 
Projectomschrijving

Dit project analyseert “yriciteit”(Phelan) in Nederlandstalig proza (1955-1975). Zoals dichters benadrukken auteurs van experimenteel proza de muzikaliteit van hun tekst, de subjectiviteit van de spreker of ze verstillen de verhaalwereld. De literatuurhistoriografie verbindt deze experimenten doorgaans met het socio-politieke contestatieklimaat van de jaren zestig. Mijn onderzoek nuanceert dit beeld door de verschillende functies van de lyrische procedures te tonen.