Project

Beschermend of kankerverwekkend? Een vergelijkende 'omics' studie van isoflavonen, tamoxifen en raloxifen in gezond humaan borstweefsel.