Project

Historische demografie

Code
3W001821
Looptijd
01-01-2021 → 31-12-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Socio-economic history
Trefwoorden
geschiedenis demografie
 
Projectomschrijving

De Wetenschappelijke OnderzoeksGemeenschap "Historische Demografie" (HiDo) verenigt 14 onderzoeksgroepen uit Vlaanderen (UGent, KU Leuven en UAntwerpen), Canada, Denemarken, Nederland, Noorwegen, UK, Spanje, Zweden en Wallonië. HiDo promoot historische demografie op internationaal niveau door expertise op het vlak van historische-demografische data-verzameling en -analyse uit te bouwen, interdisciplinair onderzoek (theorie, vraagstelling, methodologie) te bevorderen en via samenwerkingsverbanden internationaal comparatief onderzoek uit te voeren. HiDo is georganiseerd rond vijf werkgroepen (WG), elk gericht op een specifiek thema. WG I: internationale vergelijking van doodsoorzaken; WG II: lange termijn trends in partnerkeuze, liefde en huwelijk; WG III: historische demografie van koloniale samenlevingen; WG IV: burgerwetenschap in historische demografie; WG V: genetica en historische demografie.