Project

Glucocorticoid receptor-centered heterodimer formation under physiological and pathophysiological conditions

Code
BOF/24J/2021/374
Duration
01 October 2021 → 30 September 2025
Funding
Regional and community funding: Special Research Fund
Research disciplines
  • Medical and health sciences
    • Proteins
    • Medical transcriptomics
    • Endocrinology
Keywords
protein-protein interaction glucocorticoid receptor
 
Project description

Nucleaire receptoren zijn intracellulaire eiwittten die dienstdoen als transcriptiefactoren. Reeds een aanzienlijke vooruitgang werd geboekt rond het begrip hoe elke geactiveerde nucleaire receptor apart functioneert in een welbepaalde doelwitcel. Echter, vrij weinig is geweten rond hoe twee nucleaire receptoren in een moleculaire dialoog gaan, maw. hoe ze elkaars werking kunnen versterken of tegengaan. De nieuwe onderzoeksniche die zich toespitst op de zogenaamde onconventionele nucleaire receptor heterodimeren placht tegemoet te komen aan nieuw gerezen onderzoeksvragen. Inzichten in voorheen onvermoede "moleculaire crosstalkmechanismen" genieten grote aandacht omwille van het innovatieve karakter en braakliggend potentieel voor toekomstige geneesmiddelenontwikkelingsstrategieën. Binnen deze context beogen wij om glucocorticoïde receptor (GR)-gestuurde heterodimeervorming onder welbepaalde cellulaire fysiologische en pathofysiologische omstandigheden te karakteriseren. Onze aanpak omvat 1) de studie hoe verschillende liganden en verschillende cellulaire condities endogene GR heterodimeervorming beïnvloeden 2) een toegewijde assay-ontwikkeling 3) gebruik van originele in-house ontwikkelde tools om GR heterodimeer-gestuurde doelwit genexpressie en eiwitproductie te karakteriseren zodanig dat de functie hiervan duidelijk wordt.