Project

AntisenseRNA silencing van het quorum sensing proces van Pseudomonas aeruginosa infecties bij cystic fibrosis patiënten en onderzoek naar biofilmvorming door Alloiococcus otitidis als verwekker van chronische middenoorontstekingen.