Project

Koolstof en nutrientsequestratie door phototrofe biofilmgemeenschappen: de rol van mutualistische en antagonistische interacties tussen microalgen en prokjaryoten

Code
01SC1611
Looptijd
01-09-2011 → 31-08-2015
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
  • Junzhuo Liu
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Geology
    • Aquatic sciences, challenges and pollution
Trefwoorden
biofilm microalgen sequestratie
 
Projectomschrijving

Het doel van dit project is om de rol van algen-nacterie interacties op de koolstof- en nutrientsequestratie potentieel van fototrofe biofilmgemeenschappen te onderzoeken. Dit zal gebeuren door middel van een combinatie van veld en laboratoriumstudies teneinde een beter inzicht te verkrijgen in de aard van de interacties tussen algen en prokaryoten in biofilmgemeenschappen langsheen een gradient van nutrientenbelasting, en hoe de interacties tussen microalgen en tussen microalgen en prokaryoten de productiviteit en nutrientenretentie door biofilmgemeenschappen beïnvloeden.