Project

SPURT

Acronym
SPURT
Duration
01 September 2018 → 31 October 2020
Funding
European funding: various
Research disciplines
  • Engineering and technology
    • Other engineering and technology
 
Project description

Het project omvat de verdere uitbouw en duurzame verankering van een ecosysteem rond ondernemerschap bij jongeren en studenten in de stad Kortrijk. De locatie van uitvoering is dan ook in eerste instantie. Ook het partnerschap is toegepast verankerd in Kortrijk, en hebben ook een copromotoren een bredere werking: de hogescholen Howest en VIVES hebben ook ouderen in de provincie campussen, KU Leuven Campus Kulak Kortrijk maakt deel uit van het Vlaams-brede netwerk van KU Leuven en ook UGent Campus Kortrijk behoort tot een breed netwerk van campussen in Oost- en West-Vlaanderen. Partner Voka Kamer van Koophandel West-Vlaanderen heeft zijn hoofdkwartier in Kortrijk, maar is actief in de hele provincie.
Vanuit deze bredere inbedding en vanuit de rol van Kortrijk als centrumstad in Zuid-West-Vlaanderen, zal het ecosysteem en ook automatisch een bredere geografische werking kennen dan enkel het grondgebied Kortrijk. Bovendien wordt actief gezocht naar synergieën met andere (West-) Vlaamse initiatieven, om de kennisdeling te verzekeren. De unieke opleidingen en expertise in de hoger onderwijsinstellingen trekken daarenboven internationale studenten en docenten aan. Ook zij zullen worden betrokken bij de werking. Het recente lidmaatschap van Kortrijk van het UNESCO Creative Cities Network biedt ook de mogelijkheid van best practices op internationale schaal uit te wisselen. In het kader van SPEK 2.0 zal zo expliciet worden gezocht naar nieuwe internationale contacten rond (student-) ondernemerschap en zullen de methodieken vanuit SPEK 2.0 worden gedeeld.