Project

Euregionaal Platform voor Voortschrijdende Kanker II

Looptijd
01-04-2009 → 31-01-2013
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Other biological sciences
Trefwoorden
kanker behandeling
 
Projectomschrijving

In het project "Euregional PACT II" wensen de aanvragers samen met 6 projectpartners de resultaten bekomen in het interreg III project "Euregional PACT I" verder uit te werken en te verdiepen. Meerbepaald wil het consortium een technologieplatform opzetten om nieuwe kankermedicijnen te ontwikkelen. De technologie steunt op de fusie van annexin A5 als targetting molecule gefuseerd aan een therapeuticum en een tracermolecule. Dit moet toelaten het therapeuticum, i.e. een Pseudomonas toxine beter bij zijn doelwitcellen te brengen en deze targetting via de tracer te volgen. Het is de doelstelling een eerste fusiemolecule tot op een niveau van pre-klinische studie te brengen, e.g. eerste farmaco-kinetiek, in vitro toxiciteit. Tevens zullen belangrijke inspanningen worden gedaan de opgedane kennis optimaal te verspreiden in de sector binnen de Euregio en het technologieplatform bereikbaar te maken voor zowel bedrijven actief binnen de (kanker) geneesmiddelenontwikkeling als voor andere onderzoeksgroepen.