Project

Effect van de beleidsmaatregelen die ter gelegenheid van de verkiezingen van 8/10/2006 werden genomen ter bevordering van de gelijkwaardige participatie van mannen en vrouwen aan het lokaal en provinciaal bestuur