Project

Verspreiding van innovatieve oplossingen voor beheersing van antibioticaresistentie - DISARM

Looptijd
01-01-2019 → Lopend
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
 • Agricultural and food sciences
  • Veterinary conservation medicine, preventive medicine and hygiene
  • Veterinary epidemiology
  • Veterinary herd health management
  • Veterinary microbiology
  • Veterinary public health and food safety
Trefwoorden
alternatieven voor antibioticagebruik antibioticagebruik antibioticum resistentie bioveiligheid
 
Projectomschrijving

Het DISARM thematische netwerk (het verspreiden van innovatieve oplossingen voor antibioticaresistentiebeheer) is gericht op het verspreiden van best practices van innovatieve boerderijen en onderzoek naar het verminderen van resistentie tegen antibiotica in de veehouderij. Beheersing van resistentie tegen antibiotica is niet alleen belangrijk voor de landbouw, het kan ook leiden tot een verminderde effectiviteit van antibiotica bij de behandeling van mensen. Het aanpakken van resistentie tegen antibiotica is een belangrijke strategische uitdaging voor Europese veehouders, een sector van meer dan 145 miljard euro. Uit gegevens blijkt dat de mate van antibioticagebruik en -bestendigheid sterk varieert van boerderij tot boerderij en dat met de goedkeuring van gepast innovatief op bedrijfsbeheerpraktijken dat zowel het gebruik van antibiotica als de ontwikkeling van resistentie kan worden verminderd. Het verspreiden van deze effectieve beheerpraktijken vormt de kern van het DISARM-project, dat samenwerkt met boeren, dierenartsen, adviseurs, industrie en onderzoekers om de meest kosteneffectieve en heilzame strategieën op grote schaal te identificeren en te verspreiden. Dit wordt geleverd door: * Een praktijkcommunity bestaande uit 600 leden te ontwikkelen om de meest veelbelovende strategieën ter bestrijding van antibioticaresistentie in de veehouderij te delen, te bespreken en te verspreiden; * Produceren van 10 best practice handleidingen, ondersteund door 100 best practice-samenvattingen en 100 korte video's om uit te leggen hoe landbouwbedrijven met succes innovatieve werkwijzen hebben toegepast om antibioticaresistentie te verminderen; * Samenwerken met 40 landbouwbedrijven (in 8 landen) om bedrijfsplannen voor meerdere actoren te ontwikkelen, waarvan er ten minste 30 als case-study's worden gebruikt om andere bedrijven te laten zien hoe het werken met hun dierenarts, diervoeder of apparatuurleveranciers en adviesdiensten hen kan helpen een reeks best practices geschikt voor hun boerderij; * Run 80 evenementen om beste praktijken te verspreiden, gehost door boeren of onderzoekscentra, en spreek op zestig andere branche-evenementen; * Lever 3 jaarverslagen over de resterende uitdagingen met antibioticaresistentie die onderzoek of beleidsontwikkelingen moeten aanpakken.