Project

Sociale zekerheid, territorialiteit en het beginsel van assimilatie. Een verkenning van de uiterste grenzen van het beginsel van non-discriminatie.

Looptijd
01-10-2011 → 30-09-2015
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Law
    • Other law and legal studies
Trefwoorden
het vrij verkeer van personen het beginsel van samentelling van tijdvakken vergelijkend socialezekerheidsrecht Europees Sociaal Recht het beginsel van non-discriminatie op grond van nationaliteit het beginsel van gelijkstelling van prestaties, inkomsten, feiten en gebeurtenissen het beginsel van aggregatie van tijdvakken verordening 883/2004 verordening 1408/71
 
Projectomschrijving

Het nieuw beginsel van assimilatie schrijft de gelijke behandeling van feiten voor bij de beoordeling van de socialezekerheidsrechtelijke positie van migranten in de Europese Unie. Dit project bestudeert de reikwijdte en toepassing van dit principe alsook zijn impact op nationale socialezekerheidsstelsels en hun Europese coördinatie.