Project

De interactie tussen opslag en verwerking bij het onthouden en representeren van zinnen

Code
3G005208
Looptijd
01-01-2008 → 30-12-2013
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Linguistics
 • Social sciences
  • Animal experimental and comparative psychology
  • Applied psychology
  • Biological and physiological psychology
  • Human experimental psychology
Trefwoorden
zinsverwerking werkgeheugen zinsproductie
 
Projectomschrijving

Het werkgeheugen is enerzijds betrokken in het begrijpen en produceren van zinnen (onthouden welke woorden voorheen kwamen, onthouden van de woordvolgorde, bijhouden van syntatische informatie, …) anderzijds wordt het werkgeheugen geholpen door taalgerelateerde aspecten (cf. onthouden van zinvolle woordgroepen tgo losstaande woorden). In dit onderzoeksproject wordt deze wederzijdse interactie van werkgeheugen en zinsverwerking verder onderzocht met behulp van zowel leestaken als werkgeheugentaken.