Project

Stroomregeling van rivieren, visgedrag en status

Acroniem
RIBES
Code
41I01220
Looptijd
01-01-2020 → 31-12-2023
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Biology of adaptation
Trefwoorden
biodiversiteit
Overige informatie
 
Projectomschrijving

In 2016 hebben ernstige bezorgdheid over de verwezenlijking van de EU-biodiversiteitsstrategie 2020-doelstellingen, als gevolg van het aanhoudende verlies van biodiversiteit en aantasting van aquatische habitats, geleid tot de dringende goedkeuring van een nieuwe resolutie voor de uitvoering van maatregelen voor het herstel van ecosystemen. Bovendien heeft de EU in december 2018 het bindende streefcijfer voor hernieuwbare energie voor 2030 verhoogd tot 32%, wat een verdere bijdrage levert aan de ontwikkeling van waterkracht. Het behalen van deze doelen stelt uitdagende problemen voor het verminderen van de effecten van door de mens gemaakte structuren in rivieren die habitats versnipperen en beweging en migratie van waterorganismen voorkomen. Het voorgestelde ETN zal 15 ESR's opleiden op het interdisciplinaire gebied van ecohydraulica om innovatieve oplossingen te vinden voor de bescherming van zoetwatervissen en het herstel van riviercontinuïteit in antropogeen veranderde rivieren. De 15 ESR's zullen een innovatief en geïntegreerd onderzoeksprogramma uitvoeren binnen een multidisciplinair en intersectoraal netwerk, waaronder 8 toonaangevende Europese universiteiten, adviesbureaus, overheidsinstanties en de waterkrachtindustrie, met experts op het gebied van visbiologie, rivierecologie, milieuvloeistofmechanica en waterbouwkunde. De 15 ESR's krijgen toegang tot een aantal laboratorium- en veldfaciliteiten, modelleertechnieken, experimentele praktijken en instrumentele technologieën, om het huidige begrip van de belangrijkste fundamentele bio-mechanische, gedrags- en fysiologische visprocessen uit te breiden, en om de ontwikkeling van nieuwe hulpmiddelen en beheer te bevorderen oplossingen op het gebied van bescherming van zoetwatervissen. ESR's zullen worden ingeschreven voor specifieke PhD-trainingsprogramma's volgens de regels van 6 gastlanden en zullen een netwerkbreed trainingsprogramma volgen inclusief onderzoeksactiviteiten in ten minste 2 EU-landen, korte cursussen bij 5 netwerkscholen en een reeks van verspreiding en publieke voorlichtingsacties, met als fundamenteel doel een groep van jonge wetenschappers en praktijkmensen te vormen die op Europese schaal een sleutelrol zullen spelen in de watersector.

 
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor the authority can be held responsible for them.