Project

De seriële aard van experimenten

Looptijd
01-10-2010 → 30-09-2014
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Theory and methodology of philosophy
Trefwoorden
geschiedenis en filosofie van de wetenschap natuurfilosofie vroeg moderne filosofie experimenten
 
Projectomschrijving

Dit project stelt een systematische, filosofiesche analyse voor van experimenten opgevat in termen van series. Het project heeft als doel te verhelderen hoe experimenten verbonden worden in reeksen, specifiek in de vroeg moderne periode waar seriële experimenten alomtegenwoordig zijn. De hypothese van het project is dat seriële experimenten alomtegenwoordig zijn. De hypothese van het project is dat seriële experimentatie wordt gebruikt om kennis te genereren.