Project

Galaxies’ Anatomy - panchromatische SED modellering van ruimtelijk opgeloste sterrenstelsels in het lokale Universum

Looptijd
01-10-2020 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Cosmology and extragalactic astronomy
    • Infrared and optical astronomy
Trefwoorden
Stervormingsgeschiedenis Sterrenstelsels Evolutie van sterrenstelsels
 
Projectomschrijving

Sterrenstelsels zijn samengesteld uit verschillende bouwstenen die voortdurend met elkaar interageren. Deze interactie drukt zijn stempel op de spectrale energieverdeling (SED) van een sterrenstelsel. Door een gedetailleerde studie van de SED kunnen we licht werpen op de astrofysische processen die de evolutie van sterrenstelsels reguleren. De huidige methodes om SEDs te modelleren hebben echter verschillende beperkingen, waaronder een onvoldoende realistische behandeling van de stervormingsgeschiedenis en systematische onderschattingen bij globale SED fits. We stellen een volledige SED modellering voor van een representatieve steekproef van ruimtelijk opgeloste sterrenstelsels, gebaseerd op een combinatie van panchromatische fotometrie en spectroscopie. We zullen een volledig Bayesiaans SED-modelleringsraamwerk en een innovatieve beeldreconstructietechniek gebruiken om kaarten van de belangrijkste fysische parameters te genereren. We zullen deze kaarten gebruiken om de bias tussen globale en lokale schattingen van fysische parameters te kwantificeren, om stof-gerelateerde schalingsrelaties te karakteriseren, om de mechanismen die interstellair stof opwarmen te onderzoeken, en om de stervormingsgeschiedenis op lokale schaal te analyseren. We zullen de resultaten van onze analyse vergelijken met die verkregen met behulp van andere methoden. Onze resultaten kunnen dienen als interessante en originele benchmark voor numerieke modellen voor de evolutie van sterrenstelsels.