Project

i-4-1- Health

Looptijd
01-01-2017 → 31-12-2019
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Agricultural and food sciences
  • Agricultural animal husbandry
  • Veterinary conservation medicine, preventive medicine and hygiene
  • Veterinary epidemiology
  • Veterinary herd health management
  • Veterinary microbiology
Trefwoorden
gezondheid antibioticagebruik in veehouderij antibioticumresistentie
 
Projectomschrijving

De doelstelling van i-4-1- Health is om resistentie bij gezonde burgers, patiënten en de (intensieve) varkens- en pluimveesector inzichtelijk te maken teneinde dit beter te kunnen voorkomen, beheersen en bestrijden. Het project ontwikkelt hiertoe in een sterk partnerschap innovaties waarmee infectierisico's op uniforme wijze in kaart worden gebracht. Daarnaast is het doel om inzicht te genereren in welke ARZ aanwezig zijn in het grensgebied, alsook hoe deze ARZ zich verspreiden binnen en tussen de proeftuinen. Het porject streeft naar verbeterde patiëntenveiligheid, volksgezondheid, zorg voor dieren en een verantwoorde voedselproductie via onderzoek en innovatie. Voor de ontwikkeling, implementatie en validatie van de innovaties wordt in de grensregio een interdisciplinaire en sectoroverstijgende samenwerking opgezet via proeftuinen zorg, publieke gezondheid en veehouderijen, waarbinnen kennis wordt gebundeld en data worden uitgewisseld.