Project

High-precision Sulfur & Selenium isotopic analysis: a novel approach for studying brain redox imbalance & diagnosing/prognosing neurological disorders?

Code
BOF/24J/2021/054
Duration
01 October 2021 → 30 September 2025
Funding
Regional and community funding: Special Research Fund
Research disciplines
  • Natural sciences
    • Instrumental methods
    • Medicinal and biomolecular chemistry not elsewhere classified
  • Medical and health sciences
    • Diagnostics not elsewhere classified
    • Neurological and neuromuscular diseases
Keywords
selenium sulfur isotope ratio multi-collector ICP-mass spectrometry oxidative stress isotope fractionation neurological disorders
 
Project description

Neurologische aandoeningen (NDs) zoals de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson en multiple sclerose gaan alle gepaard met verhoogde oxidatieve stress, gekoppeld aan de productie van reactieve zuurstofspecies (ROS). Onder gezonde omstandigheden zijn verschillende antioxidantmoleculen die zwavel of selenium bevatten betrokken bij het bewaren van het redoxevenwicht. Als gevolg van fysiologische veranderingen in de hersenen van patiënten die lijden aan één van de hierboven genoemde NDs, worden veranderingen in de isotopische samenstelling van S en Se verwacht ten gevolge van veranderingen in de isotopenfractionatie die optreedt bij biofysische en biochemische processen. Wij zullen multi-collector ICP-massaspectrometrie gebruiken om dergelijke veranderingen in S en Se isotopenverhoudingen in cerebrospinaal vocht CSF en serum (patiënten en muismodellen) en in verschillende hersengebieden (muismodellen) te identificeren en te kwantificeren. We beogen een grondiger inzicht in de lokale S en Se biochemie en een evaluatie van hoge-precisie isotopenanalyse van S en/of Se als diagnostisch/prognostisch middel in deze context.