Project

Herval en substituutverslavingen bij personen in behandeling voor middelengerelateerde problemen in de provincie West-Kaap in Zuid-Afrika

Code
01W00617
Looptijd
01-10-2017 → 31-12-2022
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Orthopedagogical assessment and diagnostics
    • Other pedagogical and educational sciences not elsewhere classified
Trefwoorden
substituutverslavingen herstel alcohol
 
Projectomschrijving

Dit onderzoek heeft tot doel om de dynamieken te verkennen die aan de basis liggen van herval en substituutverslavingen (gedrags- eerder dan middelenverslavingen) bij personen met middelengerelateerde stoornissen. Hierbij worden het voorkomen, typische verschijningsvormen en het ontstaan van substituutverslavingen onderzocht bij personen tijdens en na een residentiële behandeling en de percepties en ervaringen van zorgverstrekkers en zorggebruikers m.b.t. dit fenomeen.