Project

Een functioneel-pragmatische analyse van de discourse markers gar, oun en de in homilieën van Basilius de Grote, Gregorius van Nazianze en Johannes Chrysostomus.

Looptijd
01-10-2013 → 31-08-2018
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Language studies
  • Linguistics
  • Literary studies
  • Theory and methodology of linguistics
  • Other languages and literary studies
Trefwoorden
pragmatiek discourse markers Oudgrieks taalkunde partikels
 
Projectomschrijving

In dit project worden de Oudgriekse partikels gar, our en de op een innovatieve, pragmatische manier geanalyseerd. De laatste systematische analyse van deze elementen dateert van de jaren 1950; de partikels worden in dit project gereanalyseerd als discourse markers - ze dragen niet bij aan de textuele inhoud, maar gidsen de lezer naar de juiste interpretatie van die inhoud.