Research Unit

Marine Biological Resources Core Facility

Acronym
EMBRC+ Core Facility
Duration
01 October 2023 → Ongoing
Scientific supervisor
Core Facilities manager
Other information
Research disciplines
  • Natural sciences
    • Natural resource management
Keywords
Marine biological resources technological platforms experimental facilities
Description
Het European Marine Biological Resource Centre (EMBRC) is een onderzoeksinfrastructuur dat onderzoekers in staat stelt de biodiversiteit van de oceaan beter te begrijpen. EMBRC kreeg de status van ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) Landmark in 2018, toen het European Research Infrastructure Consortium (ERIC) werd opgericht. EMBRC wil fundamenteel en toegepast marien biologisch en ecologisch onderzoek ondersteunen en tegelijkertijd de ontwikkeling van blauwe biotechnologie bevorderen. Dit wordt gerealiseerd door de toegang tot mariene organismen en ecosystemen, experimentele faciliteiten, technologische platforms en relevante diensten in zijn 70 mariene stations en onderzoeksinstellingen in negen Europese landen, waaronder België. De UGent is coördinator van EMBRC België (www.embrc.be). Andere betrokken instituten zijn het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), KU Leuven, Universiteit Hasselt (UHasselt) en Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). Elk instituut biedt unieke infrastructuur en diensten aan in overeenstemming met de doelstellingen van EMBRC.