Onderzoeker

Lieve Van Hoof

Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Ancient history
    • Classical literature
    • Literatures in Greek
    • Literatures in Latin
Expertise
Klassieke Oudheid Late Oudheid
Bio
Lieve Van Hoof is als BOF-ZAP Onderzoeksprofessor (Hoogleraar) verbonden aan de UGent Vakgroep Geschiedenis en geassocieerd met de Vakgroep Letterkunde. Op basis van haar drievoudige opleiding als classica, historica en politicologe, bestudeert zij de politieke en maatschappelijke rol van Griekse en Latijnse teksten onder het Romeinse Keizerrijk van de eerste tot de zesde eeuw na Chr. Momenteel focust zij op laat-antieke Griekse en Latijnse briefcollecties en wat deze ons kunnen leren over lobbyen in de Late Oudheid (ca. 300 - 600 na Chr.). Een populariserende voorstelling van dit onderzoek is te zien op Universiteit van Vlaanderen. Naast artikels en bijdragen in boeken heeft Lieve een monografie gepubliceerd over de praktische ethiek van Plutarchus (OUP, 2010; Chinese vertaling Huaxia 2017) en een verzamelband uitgegeven over Libanius (CUP, 2014; paperback 2018). Samen met Peter Van Nuffelen is zij bovendien auteur van de Clavis Historicorum Antiquitatis Posterioris (Brepols, 2020), een uitgave, vertaling en commentaar op fragmentarische Latijnse geschiedwerken uit de Late Oudheid (CUP, 2020), en een vertaling en commentaar op Jordanes' Getica en Romana (Liverpool University Press, 2020). Alvorens naar Gent te komen had Lieve academische aanstellingen, fellowships en beurzen in Oxford en Exeter (V.K.), Göttingen en Bonn (Duitsland), en Leuven, waar zij haar doctoraat behaalde in 2006. Lieve zet zich ook in op het vlak van academisch beleid. Zij is momenteel Directeur Internationalisering van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, en was eerder Covoorzitter van de Jonge Academie (http://jongeacademie.be), en Voorzitster van de UGent Postdoc Community. In die laatste hoedanigheid werd haar, samen met Jasmien Van Daele, een UGent Hermes Prijs 2016 toegekend. In 2021 werd Lieve onderscheiden als Laureaat van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten in de klasse van de Menswetenschappen, en van 2022-2025 is ze honorair aangesteld als Buitengewoon Hoogleraar aan de Universiteit van Stellenbosch.